Årsmöten

Årsmöte för verksamhetsåret 20-21

Så var det dags igen för ett årsmöte. Det avser verksamhets året 2020-2021.

Mötet hölls på Pålsgården den 27 Mars -22 och det var 27 medlemmar som hörsammat kallelsen och deltog i mötet. Vilket var positivt.

Till ordförande för mötet utsågs Per Erik Lilja och till mötessekreterare Gerd Högdahl.

Därefter följde sedavanliga förhandlingar enl. dagordningen. Se under protokoll.

Några val för kommande verksamhetsår höll inte, då det vid förra årsmötet (2019-2020) hölls val av styrelse och den tid som gått sedan dess är så pass kort att mötet ansåg att det valet äveb skulle gälla för kommande verksamhetsår.

Efter mötets avslutande var det fikadags med smörgåstårta och småkakor, men innan dess var det lotteridragning som sköttes av Ingvar "Bysse" Byström. Antalet skänkta vinster var stort så många vann något.

Under och efter fikat spelade Kurt O Eriksson ett antal 40-50-talslåtar på sin saxofon, vilket var ett trevligt inslag.

Efter fikat och musik blev det som vanligt en massa personligt och trevliga samtal mellan mötesdeltagarna innan det var dags att bryta upp.

Åter igen en trvlig stund i föreningen.

Per Erik L

 

 

 

 

 

 

Årsmöte 2019

Åren går och det var dags för ett nytt årsmöte.                                                                        

Det avhölls den 30 Mars på Pålsgården i Stöde. 19 deltagare vilket är något mindre än vanligt. Kanske beroende av att det pågick en del pimpeltävlingar ar samtidigt.

Innan själva årsmötet, sålde Lilian S lotter på de vinster som  medlemmarna skänkt.

Sen följde själva årsmötet och protokollet från detta finns under fliken "Protokoll".

Efter förhandlingarna intogs fika bestående av smörgåstårta och kaffebröd bakat av några av föreningens medlemmar.

Under fikat företogs lotteridragning under Ingvar Byströms ledning. Många vinster var det så många fick med sig en vinst hem.    

Lite musik blev det också då Ingvar och Kjel Ivar spelade några låtar på 2-radigt dragspel.

Då en av våra revisorer fyllt "3-kvartssekel" överräckte ordf. Gerd en blomma till vederbörande som var Raymond Rinnan.

Efter ev. påtår och lite privata samtal avslutades mötet.

 

                                                                                                        Per Erik L

 

                                                    

Kjell S och Gerd H kollar att kaffet blir bra.

Fikaförberedelse

Färdigfikat ?

Ingvar förrättar lotteridragning

Här är en glad vinnare, Marja W.

 

 

STÖDE FINNSKOGSBYAR

KALLELSE

 

Medlemmarna i föreningen Stöde Finnskogsbyar kallas härmed till ordinarie föreningsmöte ( Årsmöte)

 

Plats: Pålsgården Stöde

Datum: Lördag 30 Mars 2019

Tid: Klockan 13

 

Dagordning

 1. Val av ordförande ,sekreterare och justerare för årsmötet.

 2. Godkännande av dagordning.

 3. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

 5. Revisorernas berättelse.

 6. Fastställande av balansräkning.

 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

 8. Beslut ang. medlemsavgiften.

 9. Val av 1 Ordförande för 2 år.Gerd Eriksson i tur att avgå.

 10. Val av 2 styrelseledamöter för 2år. Gerd Högdahl och

Ingvar Byström avgår.

11 Val av 2 styrelsesuppleanter för 1år.

Per Erik Lilja och Ingrid Hansson i tur att avgå.

12 Val av 2 revisorer på 1 år. Raymond Rinnan och Elsie Fordberg

i tur att avgå.

13 Val av revisorssuppleant på 1 år. Harry Wiberg avgår.

14 Val av valberedning för 1 år. Sören Sjölander och

Els-Mari Högdahl avgår.

15. Motioner från medlemmar och av styrelsen anmälda ärenden.

  1. Inga inkomna motioner

b) Av styrelsen planerad verksamhet: Eventuell Gudstjänst på Gässåsen

16. Övriga frågor

17. Mötets avslutande

 

KULTURINSLAG”- Ta med egna instrument

Förtäring

Lotteri. Vinster emottages tacksamt.

 

VARMT VÄLKOMMNA !

Föreningen Stöde Finnskogsbyar/Styrelsen

 

 

Årsmöte 2018 (Verksamhetsåret 2017)

Så var det dags för årsmöte igen.

Det avhölls den 24 Mars på Pålsgården i Stöde. Uppslutningen från medlemshåll var mycket god. 27 st medlemmar hade ställt upp vilket är nästan 50 % av medlemsantalet och säg vilken förening som har så lojala medlemmar.

Föeningens ordförande Gerd Eriksson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkommna. Därefter överlämnades ordförandeskapet för årsmötet till Per Erik Lilja. Sekreterare för årsmötet blev Marja Olofsson.

Själva förhandlingarna redovisas i Årsmötesprotokollet som finns under rubriken "Protokoll".

Efter årsmötet var det dags för kaffe med smörgåstårta och kakor, Kakor som bakats av våra duktiga damer, men innan "rusningen" till fikabordet började spelade Kjell Ivar, Gerd E och "Bysse" Byström vår signatur "Livet i Finnskogarna".

När kaffet var uppdruckit förrättades lotteridragning. Det fanns många vinster, skänkta av föreningens medlemmar, att välja bland.

Sen följde en stunds musik av våra musikanter innan Gerd E överräckte en blomsterkvast till Sören Sjölander, som fyllt ett jämt antal år för en tid sedan.

Det var en kort beskrivning av vad som hände på dett årsmöte och vi hoppas att vi får träffas näasta år igen.

Per Erik l

 

Gerd E och Gerd H i köket

 

I väntan på mötet

 

Livet i Finnskogarna

Fikakön

 

Mer smörgåstårta

 

Det som blev över

 

Musik

 

Mer musik

   

Sören fick blommor

 

 

 

 

Årsmöte 2017 (Verksamhetsåret 2016)

 

Så var det då dags igen.

Årsmötet avhölls på Ulvsjöns Folkets Hus lördag 25 Mars. I det vackra vårvädret hade 26 medlemmar kommit.

Efter en stunds "mingel" med lottförsäljning var det dags för mötesdelen av sammankomsten som traditionsenligt inleddes med att "husbandet" spelade signaturen Livet i finnskogarna.

Därefter hälsade ordf. Gerd E öss övriga välkommna.

Sen blev det sedvanliga mötesförhandlingar och protokollet finns så småningom att läsa under rubriken Protokoll.

Sen mötet var avklarat blev det fikadags med inhandlad smörgåstårta och kaffebröd bakat av våra duktiga  medlemsdamer. Under fikat avtackade Gerd E. avgående styrelseledamoten och nestorn Sixten Jonsson för sitt arbete i föreningen.                                                                                                                                                  

Efter fikat underhöll musikanterna med ett antal låtar och Gerd och Ingvar B sjöng några visor.   Trevigt !

Lotteridragningen sköttes av Gerd H och vinnarna fick välja vinster från det välfyllda prisbordet.

Efter ytterligare några musikinslag var det dags att avsluta sammankomsten och vi får hoppas att det blir ett nytt årsmöte nästa år !

Per Erik L

 

Ingrid H säljer lotter till Lilian S och Gerd E.

I väntan på att förhandlingarna ska börja.

 

Avgående ledamoten Sixten Jonsson

Laila N i serveringstagen

Fikadags.

 

 

 

 

Årsmöte 2016  (Verksamhetsåret 2015)

Som traditionen bjuder, avhölls årsmötet på Ulvsjöns Folkets Hus.

För ovanligheten en Söndag. Detta för att lokalen var upptagen på Lordag.

Det var nämligen pimpeltävling på Ulvsjön.

Ett ganska stort antal medlemmar kom till mötet, trots det inte alltför vackra vädret.

Som vanligt sålde Kent E lotter på av medlemmarna skänkta vinster och förättade även dragningen. 

Här har Berit L och Elsie F köpt lotter av Kent E.

 

Mötet inleddes med att "husbandet" Kjell-Ivar. Gerd och Laila, spelade signaturen Livet i Finnskogarna och sedan följde de sedvanliga förhandlingarna. (Protokoll finns under robriken Protokoll)

 

"Husbandet". Fr.v: Laila N, Kjell Ivar N och Gerd E.

Efter mötesförhandlingarna underhölls vi av "Grabbarna över 65", ett gäng

pensionärer från Matfors med före detta Ulvsjöbon John Lennart Udd

som en av medlemmarna, med musik och sång.

 

Ulla Löfstrand/Udd lyssnar på lillebror John Lennart

 

Så blev det fikapaus, med smörgåstårta och hembakat bröd av våra

duktiga "bakerskor"och lottdragning.

Dags för fika

 

 

Ann Mari T och Berit L kollar lotter.                     Sixten J hämtar vinst

Laila N och Gerd E gjorde ett jättejobb i köket.

 

Efter intaget fika forsatte underhållningen ytterligare em stund innan det var dags för avslutning

av detta årsmöte.

 

Per Erik L

 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE 2015 (Verksamhetsåret 2014)

Mötet hölls i Pålsgården då Ulvsjöns FH var upptaget

Tyvärr finns inget referat från mötet. men det avlöpte som vanligt lungt och stilla.

Lotteri fanns som traditionen bjuder och även sång och musik.

 


Förberedelser

 

    

Det var som vanligt fika.

 

Sixten J fikar.

Kent E var som vanligt lotterigeneral och förättade dragningen.

   

Gerd H tar en kopp i avskildhet.

 

 

"Husbandet" spelade.

 

 

Dags för ihopplockning och disk.

 

 

 

 Föreningen Stöde Finnskogsbyars årsmöte för verksamhets-

året 2013 i Ulvsjöns Folkets  Hus 29 Mars 2014


Så var det dags för ännu ett årsmöte. Åren går fort.
Till det här mötet kom 27 medlemmar, vilket får anses som bra.
Dessutom gästades föreningen av Söröje Durspelare som kom med sju spelemän
Mötet inleddes med lite musik av ovan nämnda Durspelare och därefter inleddes mötesförhandlingarn.
Tyvärr hade två av föreningens medlemmar avlidit under verksamhetsåret,
nämligen Ingvar Eriksson och Barbro Selin, varför vi hedrade deras minnen med en tyst minut.
Sedan följde de ordinarie förhandlingarna. (Se separat redogörelse under protokoll).
Efter själva mötet bjöd föreningen på kaffe och smörgåstårta.
Dessutom hade våra duktiga styrelsedamer bakat ”sötsaker” som tilltugg till påtåren.
.
När fikat var klart ställde sig Söröje Durspelare på scenen och spelade en stund innan det blev dags för lotteridragning.
Kent Eriuksson hade, som traditionen bjuder, ordnat ett lotteri på av medlemmarna skänkta vinster. Den som kammade hem första vinsten (en smörgåstårta) blev Kjell Ivar Norberg.
Vi kunde också konstatera att Svea Högdahl och Lilan Svanberg fick besöka vinstbordet ett stort antal gånger.

Sen fortsatte durspelarna med att spela ett antal låtar, innan det var dags att avsluta detta årsmöte.

 

Parkeringen börjar att fyllas.

 

 

Som synes ganska mycket folk.

 

 

Smörgåstårtan tog nästan slut.

Men det fanns annat bröd kvar. Ingvar B ser förtjust ut.

 

Söröje durspelare kollar sina lotter,

 

Kjell Ivar hade tur och vann en smörgåstårta.

 

 

 Årsmöte 2013 (verksamhetsåret 2012)

 

Protokoll fört vid Stöde Finnskogsbyars årsmöte 2013-04-13.


Ordförande hälsade alla välkomna till årsmötet som inleddes med en tyst minut
för de under året avlidna medlemmarna.

1. ordförande för årsmötet Per-Erik Lilja, sekreterare Gerd Högdahl, justerare för årsmötes-protokoll Svea Högdahl och Sixten Jonsson.

2. Dagordningen godkändes.

3. Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.

4. Verksamhets-och ekonomisk berättelse godkändes utan anmärkning.

5. Revisorernas berättelse godkändes

6. Fråga om fastställande av balansräkning godkändes.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

8. Medlemsavgiften samma som förut 60 kr person/år.

9. Val av kassör Kent Ericksson omval på ett år.

10. Val av styrelseledamöter på två år Gerd Högdahl och Sixten Jonsson omval.

11. Val av suppleanter Kjell Svanberg och Ingrid Hansson omval.

12. Val av två revisorer plus en suppleant, omval av Raymond Rinnan, Elsie Forsberg och Harrry Wiberg.

13. Val av valberedning Britt Rinnan, Lars Högdahl.


14. Förslag från styrelsen: a) att försöka hitta igen gamla stigar och vägar, röja och markera ut dem, prata med skogsbolagen om att ta mer hänsyn till stigarna vid avverkningar.
Ha träffar på varje by som ansvarar för vad som skall göras på den väg byn vill röja.
Gamla stödevägen var ett förslag från Britt Rinnan
b) titta på gamla kvarnar, inget bestämdes.
c) utvandring, Ragnar Högbom har tagit fram och dokumenterat utvandringen så inget
mer bestämdes i den frågan
d) berättarkvällar, träffas mer regelbundet, det finns flera inspelade band att lyssna på
och bara träffas och umgås.

15. Motioner från medlemmar och av styrelsen anmälda ärenden. Inga motioner har inkommit.
Av styrelsen planerad verksamhet: Per-Erik har så många fotografier som behöver
dokumenteras. Till hösten får vi börja med det.
Det som är aktuellt nu är om boken blir klar så utgivningen kan bli i juni som det år tänkt.

16. Övriga frågor. Alla var tysta men så undrar Sixten när får vi kaffe.

17. Mötet avslutades. Ordföranden tackade för uppmärksamheten och skänkta gåvor till lotteriet, sång och musik och kaffe med dopp avslutade mötet.

25.st var med på mötet. Spelmän var Kjell-Ivar, Sören, Laila och Gerd E.

Dag som ovan
Gerd Högdahl

 

Justeras, Svea Högdahl Sixten Jonsson

Mötesdeltagarna

Els-mari serverar påtår.

Raymind fikar.

 

Elsy och laila hämtar lotterivinster

Sixten Jonsson. Föreningens "ålderman".

Mötet avslutades med "husbandet" och Livet i Finnskogarna

 

 

Årsmöte 2012

Den 19 mars hade Stöde Finnskogsbyar årsmötet på Ulvsjöns Folkets Hus, 18 medlemmar var närvarande. Föreningen har under 2010 haft ett bra verksamhetsår, både i fråga om aktiviteter och ekonomin. Även om föreningen gjorde en vinst på drygt 5 000:-, så påpekade kassören att vi måste "fylla ladorna" ännu mer i år för att bekosta tryckningen av den nya boken.
Ordföranden berättade om arbetet i redaktionskommittén och att vi kommit ganska långt. En ny ansökan har gjorts till Wides fond för ett ev. bidrag till boken
Kent Eriksson omvaldes till kassör på två år, likaså styrelseledamöterna Gerd Högdahl och Sixten Jonsson. Per-Erik Lilja, ordförande, och Gerd Eriksson har ett år kvar på sina mandatperioder.
Ulla-Britt Eriksson avgick som suppl. och avtackades för sina år som ledamot och suppl. i styrelsen. Ingrid Hansson och Kjelll Svanberg valdes till suppl. på 1 år. Som revisorer omvaldes Raymond Rinnan och Ingvar Byström, samt Elsie Forsberg som suppl. Förnyat förtroende fick också valberedarna Tora Udd och Britt Rinnan.
Britt fick en blombukett för den goda lunchmat hon gjort för årsmötet. Vi bjöds på kycklingsallad, pain riche med vitlökssmör, dryck, hembakat kaffebröd och kaffe
Ifråga om kommande sommaraktiviteter som byavandringar osv. togs en önskeinriktning om att bl. a göra en vandring till Rigåsen under "stormöteshelgen". Frågan bollas över till Folkets Hus föreningens årsmöte för synpunkter innan styrelsen fastställer programmet för sommaren. Det blir ingen byadag under 2011 då vi "sparar krutet" till boksläppet för den nya boken, som förhoppningsvis blir i höst.
Raymond vill sluta som webbmaster för hemsidan då han har tekniska problem, bl. a med bildhantering och uppkoppling. Under året måste vi hitta en ny webbmaster

 

Stöde Finnskogsbyars Årsmöte 1 April 2011

Ett 25-tal medlemmar hade infunnit sig till mötet trots att väglaget inte var det bästa.

Mötet avhölls under sedvanligt trivsamma och avslappade former med
fika fixat av Britt R och inköpt smörgåstårta.
Föreningen gratulerade även Sixten Jonsson som uppnått den aktningsvärda åldern av 80 år.
Mötesresultatet (protokollet) kan ses under den nya rubriken
”Protokoll” på hemsidan.
Som vanligt deltog ”husbandet” med musik, bl.a. Livet i Finnskogarna som har blivit något av vår signaturmelodi.
Kent E hade som vanligt ordnat ett lotteri, med många vinster,
som snabbt blev utsålt.

Här nedan några bilder från mötet.

 

”Husbandet” för dagen bestående av Kjell Ivar, Gerd och Laila spelar upp.

 

  

Kerstin M har vunnit på lotteriet                 Likaså Els Mari

Gerd väntar på sin ur medan Kjell och Elsy diskuterar. Ingrid tar för sig.

 

En ”ny” Gransjöbo.
Hon och hennes familj har köpt och flyttat in i Birger Engbloms fd. hus

Raymond köper lotter av Kent.

 

Mötesdeltagarna äter smörgåstårta.

AKTUELLT

 

Om du vill bli medlem

Meddela ditt namn, adress, tfn.nr och ev. mailadress till nån av styrelsemedlemmarna ( se under fliken "Föreningen",

Medlemskapet kostar 75 kr/år och betalas till PG 1321844-1 eller Swish 070-358 0280

VÄLKOMMEN !

 

 

 

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar